Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Kohtuasi C621/18

Andy Wightman jt

versus

Secretary of State for Exiting the European Union

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Session, Inner House, First Division (Scotland))

Kiirendatud menetlus

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2018. aasta määrus

Eelotsuse küsimused – Eelotsuse kiirendatud menetlus – Tingimused – Asjaolud, mis annavad alust kiireks menetlemiseks – Tõlgendamistaotlus, mis käsitleb liikmesriigi võimalust võtta ühepoolselt tagasi teade kavatsuse kohta liidust välja astuda – Vajadus saada Euroopa Kohtult vastus enne asjaomase liikmesriigi parlamendis väljaastumislepingu arutamist ja selle üle hääletamist – Kohtuasi, mis on seotud liikmesriigi konstitutsioonilist õigust ja liidu õigust puudutavate põhjapanevate küsimustega – Kiirendatud menetluse taotluse rahuldamine

(ELL artikkel 50; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 23a; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 105 lõige 1)

Vt määruse tekst.

(vt punktid 7–11)