Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Asia C-621/18

Andy Wightman ym.

vastaan

Secretary of State for Exiting the European Union

(Ennakkoratkaisupyyntö – Court of Session, Inner House, First Division (Scotland))

Nopeutettu menettely

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 19.10.2018

Ennakkoratkaisukysymykset – Nopeutettu ennakkoratkaisumenettely – Edellytykset – Olosuhteet, joiden perusteella nopea käsittely on perusteltu – Tulkintapyyntö, joka koskee jäsenvaltiolla olevaa mahdollisuutta peruuttaa yksipuolisesti ilmoitus aikomuksestaan erota unionista – Tarve saada unionin tuomioistuimen vastaus ennen erosopimusta koskevia keskusteluja ja äänestystä asianomaisen jäsenvaltion – Asia, joka koskee kansalliseen valtiosääntöoikeuteen ja unionin oikeuteen liittyviä perustavanlaatuisia kysymyksiä – Asian käsittelemistä nopeutetussa menettelyssä koskevan pyynnön hyväksyminen

(SEU 50 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 105 artiklan 1 kohta)

Ks. määräyksen teksti.

(ks. 7–11 kohta)