Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

C–621/18. sz. ügy

Wightman és társai

kontra

Secretary of State for Exiting the European Union

(a Court of Session, Inner House, First Division [Scotland] [Egyesült Királyság] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Gyorsított eljárás”

Összefoglaló – A Bíróság elnökének végzése, 2018. október 19.

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Gyorsított előzetes döntéshozatali eljárás – Feltételek – A gyors elbírálást indokoló körülmények – Valamely tagállam azon lehetőségének értelmezése iránti kérelem, hogy egyoldalúan visszavonja az Unióból való kilépésre irányuló szándékát – Annak szükségessége, hogy a Bíróság az érintett tagállam parlamentjében a kilépési megállapodás tárgyában tartandó vitákat és szavazást megelőzően válaszoljon – A nemzeti alkotmányjog és az uniós jog alapvető kérdéseit érintő ügy – A gyorsított eljárás alkalmazása iránti kérelemnek való helyt adás

(EUSZ 50. cikk; a Bíróság alapokmánya, 23a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 105. cikk, (1) bekezdés)

Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 7–11. pont)