Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Byla C621/18

Andy Wightman ir kt.

prieš

Secretary of State for Exiting the European Union

(Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Pagreitinta procedūra“

Santrauka – 2018 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis

Prejudiciniai klausimai – Pagreitinta prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra – Sąlygos – Pagreitintą procedūrą pagrindžiančios aplinkybės – Prašymas dėl išaiškinimo, susijęs su valstybės narės galimybe vienašališkai atšaukti savo pranešimą apie ketinimą išstoti iš Sąjungos – Būtinybė gauti Teisingumo Teismo atsakymą iki svarstymų ir balsavimo atitinkamos valstybės narės parlamente dėl susitarimo dėl išstojimo – Byla, susijusi su esminiais nacionalinės konstitucinės teisės ir Sąjungos teisės klausimais – Prašymo nagrinėti bylą pagal pagreitintą procedūrą patenkinimas

(ESS 50 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnio 1 dalis)

Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 7–11 punktus)