Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Lieta C621/18

Wightman u.c.

pret

Secretary of State for Exiting the European Union

(Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Paātrinātā tiesvedība

Kopsavilkums – Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 19. oktobra rīkojums

Prejudiciāli jautājumi – Paātrināta prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Nosacījumi – Apstākļi, kas pamato ātru izskatīšanu – Lūgums sniegt interpretāciju par dalībvalsts iespēju vienpusēji atsaukt paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības – Nepieciešamība saņemt Tiesas atbildi pirms debatēm un balsošanas par izstāšanās līgumu attiecīgās dalībvalsts parlamentā – Lieta, kas skar valsts konstitucionālo tiesību un Savienības tiesību pamatjautājumus – Pieteikuma par paātrināto tiesvedību apmierināšana

(EKL 50. pants; Tiesas Statūtu 23.a pants; Tiesas Reglamenta 105. panta 1. punkts)

Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 7.–11. punktu)