Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Cauza C-621/18

Andy Wightman și alții

împotriva

Secretary of State for Exiting the European Union

[cerere de decizie preliminară

formulată de Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)]

„Procedură accelerată”

Sumar – Ordonanța președintelui Curții din 19 octombrie 2018

Întrebări preliminare – Procedură preliminară accelerată – Condiții – Împrejurări care justifică o examinare rapidă – Cerere de interpretare în ceea ce privește posibilitatea unui stat membru de a revoca unilateral notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune – Necesitatea de a obține un răspuns al Curții înainte de dezbaterile și de votul în parlamentul statului membru în cauză asupra acordului de retragere – Cauză care privește aspecte fundamentale de drept constituțional național și de drept al Uniunii – Admiterea cererii referitoare la recurgerea la procedura accelerată

[art. 50 TUE; Statutul Curții de Justiție, art. 23a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 105 alin. (1)]

A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 7-11)