Language of document : ECLI:EU:T:2018:407

Υπόθεση T-476/17 R

(δημοσίευση αποσπασμάτων)

Arysta LifeScience Netherlands BV

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Ασφαλιστικά μέτρα – Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Δραστική ουσία diflubenzuron – Όροι εγκρίσεως της διαθέσεως στην αγορά – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Έλλειψη επείγοντος – Στάθμιση συμφερόντων»

Περίληψη – Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 2018

1.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Το βάρος αποδείξεως φέρει ο διάδικος που ζητεί τη λήψη του προσωρινού μέτρου

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕ και 279 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 156 § 4)

2.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Βάρος αποδείξεως – Υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων και σαφών στοιχείων, στηριζόμενων σε λεπτομερείς έγγραφες αποδείξεις

(Άρθρα 256 § 1 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ και 279 ΣΛΕΕ)

3.      Ασφαλιστικά μέτρα – Προϋποθέσεις παραδεκτού – Δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία – Παράθεση των λόγων που δικαιολογούν εκ πρώτης όψεως τη χορήγηση των ζητηθέντων μέτρων – Νομικοί ισχυρισμοί που δεν περιέχονται στο δικόγραφο – Γενική παραπομπή σε άλλα έγγραφα – Απαράδεκτο

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕ και 279 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 156 § 4)

4.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία –Οικονομική ζημία – Κατάσταση δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της aιτούσας εταιρίας – Βάρος αποδείξεως

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕκαι 279 ΣΛΕΕ)

5.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Χρηματική ζημία – Σοβαρότητα της ζημίας – Κατάσταση δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της αιτούσας εταιρίας – Εκτίμηση με γνώμονα το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της, καθώς και την κατάσταση του ομίλου στον οποίο ανήκει – Δραστηριότητα σε έντονα ρυθμιζόμενες αγορές – Συνεκτίμηση των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης υποθέσεως

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕκαι 279 ΣΛΕΕ)

6.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Σοβαρότητα της ζημίας – Κατάσταση δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της προσφεύγουσας εταιρίας – Εκτίμηση με γνώμονα τον κίνδυνο να υπάρξουν επιπτώσεις σε μονάδα παραγωγής

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕκαι 279 ΣΛΕΕ)

7.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Ανάκληση φυτοπροστατευτικού προϊόντος από την αγορά ή επιβολή περιορισμών στη χρήση του – Προσβολή της φήμης – Ζημία που δεν μπορεί να κριθεί ως σοβαρή

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕκαι 279 ΣΛΕΕ)

8.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Βάρος αποδείξεως – Αμιγώς χρηματική ζημία

(Άρθρα 256 § 1 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ και 279 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 156 § 4)

9.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Ανεπανόρθωτη μεταβολή των μεριδίων αγοράς – Εμπίπτει – Προϋποθέσεις – Βάρος αποδείξεως

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕκαι 279 ΣΛΕΕ)

10.    Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Ζημία που δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί αριθμητικά – Ζημία που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί μέσω αγωγής αποζημιώσεως – Ανεπανόρθωτος χαρακτήρας

(Άρθρα 268 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ, 279 ΣΛΕΕ και 340 ΣΛΕΕ)

11.    Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων – Υπεροχή της προστασίας της δημοσίας υγείας έναντι των οικονομικών θεωρήσεων – Λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφυλάξεως

(Άρθρα 268 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ, 279 ΣΛΕΕ και 340 ΣΛΕΕ)

12.    Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Απόφαση επιβάλλουσα περιορισμούς στη χρήση δραστικής ουσίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Εντοπισμός των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία – Δικαστικός έλεγχος – Περιεχόμενο – Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων

(Άρθρα 268 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ, 279 ΣΛΕΕ και 340 ΣΛΕΕ)

13.    Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων – Απόφαση επιβάλλουσα περιορισμούς στη χρήση δραστικής ουσίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Εκτίμηση της αναλογικότητας

(Άρθρα 268 ΣΛΕΕ, 278 ΣΛΕΕ, 279 ΣΛΕΕ και 340 ΣΛΕΕ)

1.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 23, 87)

2.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 24, 27)

3.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 26, 28)

4.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 32)

5.      Η σοβαρότητα της ζημίας πρέπει να εξετάζεται με γνώμονα, ιδίως, το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της επιχειρήσεως καθώς και τα χαρακτηριστικά του ομίλου στον οποίο ανήκει. Συναφώς, αφενός, ως προς μια απώλεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 10 % του κύκλου εργασιών επιχειρήσεως που δραστηριοποιείται σε έντονα ρυθμιζόμενες αγορές, οι οικονομικές δυσκολίες που η τελευταία κινδυνεύει να υποστεί δεν είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξή της και, αφετέρου, ως προς μια απώλεια που αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως αυτής, παρά την παραδοχή ότι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εν λόγω επιχείρηση θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξή της, στο πλαίσιο ενός έντονα ρυθμιζόμενου τομέα ο οποίος απαιτεί συχνά σημαντικές επενδύσεις και εντός του οποίου οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρέμβουν όταν συντρέχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, για λόγους που δεν είναι πάντοτε δυνατό να προβλεφθούν από την οικεία επιχείρηση, σ’ αυτήν απόκειται να προφυλάσσεται από τις συνέπειες μιας τέτοιας παρεμβάσεως με την κατάλληλη πολιτική, προκειμένου να μην υποστεί η ίδια τη ζημία από την παρέμβαση αυτή.

Εντούτοις, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της ζημίας, ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί απλώς να συνεκτιμά, κατά τρόπο μηχανικό και αυστηρό, μόνον τους κρίσιμους για την υπόθεση κύκλους εργασιών, αλλά οφείλει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως και να τις συσχετίζει, κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεώς του, με τη ζημία που προκλήθηκε στον κύκλο εργασιών.

(βλ. σκέψεις 33, 34, 39)

6.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 61, 64-68)

7.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 72-75)

8.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 80, 81)

9.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 84)

10.    Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 92-94)

11.    Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 102, 109, 111)

12.    Προκειμένου περί αποφάσεως που επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση δραστικής ουσίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα λόγω ορισμένων ιδιοτήτων που αποδείχθηκαν μετά από πλήρη αξιολόγηση από το κράτος μέλος εισηγητή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ένας αιτών δεν δύναται, εφόσον έχουν επισημανθεί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, να αντλήσει πειστικό επιχείρημα από το γεγονός ότι η ουσία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια εντός της Ένωσης επί μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ουδέποτε να αναφερθεί οποιαδήποτε επιβλαβής συνέπεια για την ανθρώπινη υγεία. Πράγματι, στον φυτοπροστατευτικό τομέα, οι επιστημονικές εξελίξεις δεν είναι σπάνιες και παρέχουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν εκ νέου οι ουσίες υπό το πρίσμα νέων επιστημονικών γνώσεων και ανακαλύψεων. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση στηρίζονται οι διαδικασίες ανανεώσεως και ο λόγος υπάρξεως των χρονικών περιορισμών στους οποίους υπόκεινται οι άδειες διαθέσεως στο εμπόριο. Επομένως, η εξέταση του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της σταθμίσεως των συμφερόντων πρέπει να αφορά τους κινδύνους που έχουν επισημανθεί. Δεν απόκειται στον δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων να προβεί σε τεχνική εκτίμηση επιστημονικών δεδομένων η οποία υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του.

(βλ. σκέψεις 105, 106, 108)

13.    Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις  113, 116-121)