Language of document : ECLI:EU:T:2018:407

Zadeva T-476/17 R

(objava odlomkov)

Arysta LifeScience Netherlands BV

proti

Evropski komisiji

„Začasna odredba – Fitofarmacevtska sredstva – Aktivna snov diflubenzuron – Pogoji za odobritev dajanja v promet – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov“

Povzetek – Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 22. junija 2018

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme, ki ga nosi stranka, ki predlaga izdajo začasne odredbe

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Obveznost predložitve konkretnih in natančnih navedb, podprtih s podrobnimi listinskimi dokazi

(členi 256(1) PDEU, 278 PDEU in 279 PDEU)

3.      Začasna odredba – Pogoji dopustnosti – Vloga – Formalne zahteve – Navajanje razlogov, ki na prvi pogled upravičujejo odobritev predlaganih ukrepov – Pravni razlogi, ki niso navedeni v tožbi – Splošno sklicevanje na druga pisanja – Nedopustnost

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

4.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Položaj, ki bi lahko ogrozil obstoj tožeče družbe – Dokazno breme

(člena 278 PDEU in 279 PDEU)

5.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Resnost škode  – Položaj, ki bi lahko ogrozil obstoj tožeče družbe – Presoja glede na njegov obseg, promet in položaj skupine, h kateri podjetje spada – Dejavnost na močno reguliranih trgih – Upoštevanje okoliščin posamezne zadeve

(člena 278 PDEU in 279 PDEU)

6.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Resnost škode – Položaj, ki bi lahko ogrozil obstoj tožeče družbe – Presoja z vidika požarnega tveganja v proizvodnem obratu

(člena 278 PDEU in 279 PDEU)

7.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Resna in nepopravljiva škoda – Umik fitofarmacevtskega sredstva s trga  ali omejitev njegovega področja uporabe – Oškodovanje njegovega ugleda – Škoda, ki je ni mogoče šteti za resno

(člena 278 PDEU in 279 PDEU)

8.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Izključno denarna škoda

(členi 256(1) PDEU, 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

9.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Nepovratna sprememba delov trga – Vključitev – Pogoji – Dokazno breme

(člena 278 PDEU in 279 PDEU)

10.    Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Ukinitev delovnih mest – Škoda, ki je ni mogoče odpraviti z odškodninsko tožbo – Nepopravljivost

(členi 268 PDEU, 278 PDEU, 279 PDEU in 340 PDEU)

11.    Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Prednost varovanja javnega zdravja pred gospodarskimi vidiki – Upoštevanje previdnostnega načela

(členi 268 PDEU, 278 PDEU, 279 PDEU in 340 PDEU)

12.    Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Odločba o uvedbi omejitev za uporabo aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih – Opredelitev tveganj za zdravje ljudi – Sodni nadzor – Obseg – Tehtanje vseh zadevnih interesov

(člen 268 PDEU, 278 PDEU, 279 PDEU in 340 PDEU)

13.    Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za oddajo – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Odločba o uvedbi omejitev za uporabo aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih – Presoja sorazmernosti

(členi 268 PDEU, 278 PDEU, 279 PDEU in 340 PDEU)

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 23 in 87.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 24 in 27.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 26 in 28.)

4.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 32.)

5.      Težo zatrjevane škode je treba presojati zlasti glede na velikost in promet podjetja ter glede na značilnosti skupine, ki ji pripada. V zvezi s tem se po eni strani, kar zadeva izgubo, ki znaša na manj kot 10 % prometa podjetij, dejavnih na močno reguliranih trgih, ne zdi, da finančne težave, ki bi jih lahko ta podjetja utrpela, ogrožajo njihov obstoj, in po drugi strani, kar zadeva izgubo v višini skoraj dveh tretjin prometa teh podjetij, ob priznavanju, da bi finančne težave, povzročene tem podjetjem, lahko ogrozile njihov obstoj, je kljub temu poudarjeno, da se morajo v močno reguliranem sektorju, v katerem so pogosto potrebne velike naložbe in v katerem so lahko pristojni organi prisiljeni posredovati, kadar se pojavijo tveganja za javno zdravje iz razlogov, ki jih zadevna podjetja ne morejo vedno predvideti, ta podjetja, če nočejo sama kriti škode, povzročene s takim posredovanjem, pred njim zavarovati z ustrezno politiko.

Vendar sodnik, pristojen za izdajo začasne odredbe, pri oceni resnosti škode ne more samodejno in strogo uporabiti le upoštevni promet, ampak mora upoštevati tudi konkretne okoliščine posamezne zadeve in jih ob sprejetju odločbe primerjati s povzročeno škodo v smislu prometa.

(Glej točke 33, 34 in 39.)

6.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke  61, od 64 do 68.)

7.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 72 do 75.)

8.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 80 in 81.)

9.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 84.)

10.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 92 do 94.)

11.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 102, 109 in 111.)

12.    V primeru odločbe o uvedbi omejitev za uporabo aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih zaradi nekaterih lastnosti, predstavljenih v celoviti oceni tveganja, ki so jo izvedli država članica poročevalka, Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in strokovnjaki iz držav članic, se tožeča stranka zato, ker so bila tveganja za javno zdravje ugotovljena, ne more prepričljivo sklicevati na dejstvo, da se snov v Uniji popolnoma varno uporablja že dolgo obdobje, ne da bi se kadar koli poročalo o kakršnem koli škodljivem učinku na javno zdravje. V fitofarmacevtskem sektorju namreč znanstveni dosežki niso neobičajni ter tako omogočajo, da se snovi ponovno ocenijo glede na nova spoznanja in znanstvena odkritja. To je podlaga za postopke podaljšanja odobritve in razlog za začasne omejitve dovoljenj za promet. Posledično se mora preučitev sodnika, pristojnega za izdajo začasne odredbe, v okviru tehtanja interesov nanašati na zdaj ugotovljena tveganja. Ni namreč njegova naloga, da strokovno presoja znanstvene podatke, kar bi presegalo njegove pristojnosti.

(Glej točke 105, 106 in 108.)

13.    Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 113, od 116 do 121.)