Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputila Curtea de Apel Timişoara (Rumunjska) – CT protiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(predmet C-716/18)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Timişoara

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CT

Druge stranke u žalbenom postupku: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prethodna pitanja

Nalaže li članak 288. stavak 1. točka 4. Direktive Vijeća Europske unije 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , da u okolnostima poput onih u glavnom postupku, u kojima fizička osoba provodi gospodarsku aktivnost obavljanjem slobodnih profesija te iznajmljivanjem nekretnine, ostvarujući na taj način prihode na kontinuiranoj osnovi, utvrđivanje određene poslovne aktivnosti kao glavne aktivnosti kako bi se provjerilo može li se iznajmljivanje kvalificirati kao njezina popratna aktivnost te, ako je odgovor potvrdan, na temelju kojih se kriterija može utvrditi ta glavna aktivnost, odnosno trebaju li se prethodno navedene odredbe tumačiti na način da sve poslovne aktivnosti kojima se provodi gospodarska aktivnost te fizičke osobe predstavljaju „glavnu aktivnost”?

Ako nekretnina koju fizička osoba iznajmljuje trećoj osobi nije namijenjena niti se koristi za obavljanje ostalih gospodarskih aktivnosti te osobe, tako da se ne može uspostaviti poveznica između iznajmljene nekretnine i obavljanja različitih profesija dotične osobe, može li se na temelju članka 288. stavka 1. točke 4. Direktive 2006/112 aktivnost iznajmljivanja kvalificirati kao „popratna aktivnost”, zbog čega se ona isključuje iz izračuna prometa, koji služi kao referentna vrijednost u svrhu primjene posebnog sustava izuzeća za mala poduzeća?

Je li u slučaju opisanom u drugom pitanju za kvalifikaciju iznajmljivanja kao „popratne aktivnosti” relevantna činjenica da se ona provodi u korist treće osobe, pravne osobe čiji je član i direktor fizička osoba te čije se sjedište nalazi na dotičnoj nekretnini, a obavlja poslovnu aktivnost iste vrste kao dotična fizička osoba?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)