Language of document :

A Curtea de Apel Timişoara (Románia) által 2018. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CT kontra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(C-716/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Timişoara

Az alapeljárás felei

Felperes: CT

Alperesek: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szóban forgó jogvita körülményeihez hasonló körülmények között, amikor a természetes személy több szabadfoglalkozás gyakorlása útján, valamint ingatlanbérbeadás révén folytat gazdasági tevékenységet, ily módon tartós bevételt elérve, az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL) L sorozatának 2006. december 11-i 347. számában közzétett, a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 288. cikke [(1) bekezdésének] 4. pontjában foglalt rendelkezések előírják-e meghatározott szakmai tevékenység főtevékenységként való megjelölését annak ellenőrzése céljából, hogy a bérbeadás e tevékenységhez viszonyítva kiegészítő ügyletnek minősíthető-e, igenlő válasz esetén pedig e tevékenység mely szempontok alapján minősíthető főtevékenységnek, vagy úgy kell-e értelmezni [a fent említett rendelkezéseket], hogy azon szakmai tevékenységek összessége minősül „főtevékenységnek”, amelyek által e természetes személy gazdasági tevékenysége megvalósításra kerül?

Abban az esetben, ha a természetes személy által harmadik személy részére bérbe adott ingatlan nem e természetes személy egyéb gazdasági tevékenységére szolgál és azt nem annak folytatásához használja, és így következésképpen nem állapítható meg a [bérbe adott ingatlan] és a szóban forgó személy által gyakorolt különböző szabadfoglalkozások közötti kapcsolat, az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL) L sorozatának 2006. december 11-i 347. számában közzétett, a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 288. cikke [(1) bekezdésének] 4. pontjában foglalt rendelkezések lehetővé teszik-e, hogy a bérbeadásra irányuló ügyletet „kiegészítő ügyletként” jelöljék meg, ami azt eredményezi, hogy ez utóbbit ki kell zárni a kisvállalkozásokra vonatkozó mentesség különös szabályozása alkalmazásának alapjául szolgáló forgalom számításánál?

A második kérdésben bemutatott esetben releváns-e a bérbeadásra irányuló ügylet „kiegészítő” jellegűnek való minősítéséhez az a tény, hogy azt egy olyan jogi személynek minősülő harmadik személy részére végezték, amelyben a természetes személy a tag és az ügyvezető minőségével rendelkezik, amelynek állandó székhelye a szóban forgó ingatlan, és amely a szóban forgó természetes személy [szakmai tevékenységének] jellegéhez hasonló jellegű szakmai tevékenységet folytat?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.