Language of document :

2018 m. lapkričio 14 d. Curtea de Apel Timişoara (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Byla C-716/18)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Timişoara

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: CT

Atsakovės apeliaciniame procese: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar aplinkybėmis, kaip nagrinėjamoje byloje, kai fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą užsiimdamas keliomis laisvosiomis profesijomis ir nuomodamas nekilnojamąjį turtą ir taip gaudamas nuolatinių pajamų, 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, paskelbtos 2006 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje, L serija, Nr. 3471 , 288 straipsnio [1 dalies] 4 punkto nuostatos reikalauja nustatyti konkrečią profesinę veiklą kaip pagrindinę veiklą siekiant patikrinti, ar nuoma gali būti ją papildantis sandoris, ir jei atsakymas būtų teigiamas, kokiais kriterijais remiantis turi būti nustatoma ta pagrindinė veiklą, o gal tas nuostatas reikia aiškinti taip, kad visa profesinė veikla, sudaranti tokio fizinio asmens ekonominę veiklą, yra „pagrindinė veikla“?

2.    Tuo atveju, kai fizinio asmens trečiajam asmeniui išnuomotas nekilnojamasis turtas nėra skirtas ir naudojamas kitoje to asmens ekonominėje veikloje ir negalima nustatyti ryšio tarp išnuomoto nekilnojamojo turto ir aptariamo asmens vykdomos profesinės veiklos, ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, paskelbtos 2006 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje, L serija, Nr. 347, 288 straipsnio [1 dalies] 4 punkto nuostatos leidžia nuomos sandorį kvalifikuoti kaip „papildomą sandorį“, todėl jo neįtraukti skaičiuojant apyvartą, kuria remiantis taikoma speciali smulkaus verslo įmonėms skirta lengvatinio apmokestinimo schema?

3.    Antrajame klausime aprašytu atveju ar nuomos sandorį kvalifikuojant kaip „papildomą“ svarbu tai, kad šis sandoris buvo atliktas trečiojo asmens, t. y. juridinio asmens, kurio akcininkas ir vadovas yra apeliantas, naudai, kai juridinis asmuo turi buveinę aptariamame pastate ir vykdo tokio paties pobūdžio profesinę veiklą, kaip aptariamas fizinis asmuo?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.