Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2018. podnio Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2108. u predmetu T-737/14, Vnesheconombank (VEB) protiv Vijeća

(predmet C-731/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (zastupnici: J. Viñals Camallonga i J. Iriarte Ángel, odvjetnici)

Druge stranke u postupku:

Vijeće Europske unije,

Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-737/14;

konačno riješi spor na način da prihvati zahtjeve tužitelja, a sada žalitelja u žalbenom postupku, odnosno da poništi članak 1. Odluke 2014/512/ZVSP1 od 31. srpnja 2014., članak 5. Uredbe (EU) 833/20142 od 31. srpnja 2014., novi članak 1. u skladu s Odlukom 2014/659/ZVSP3 od 8. rujna 2014. i novi članak 5. u skladu s Uredbom (EU) 960/20144 od 8. rujna 2014., u mjeri u kojoj se odnose na VEB te isključi njegovo ime iz priloga navedenim odredbama u koje je uvršten;

naloži Vijeću snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj žalbi žalitelj navodi četiri žalbena razloga:

Pogreška koja se tiče prava jer se u presudi pogrešno tvrdi da je Vijeće ispunilo svoju obvezu obrazlaganja.

Pogreška koja se tiče prava jer se u presudi pogrešno tvrdi da ne postoji očita pogreška u ocjeni činjenica na kojima se temelje relevantne odredbe pobijanih akata. To također dovodi do zlouporabe ovlasti.

Pogreška koja se tiče prava jer se u presudi pogrešno tvrdi da je poštovano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

Pogreška koja se tiče prava jer se u presudi pogrešno tvrdi da je poštovano VEB-ovo pravo vlasništva. To dovodi do povrede načela jednakosti.

____________

1     Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, st. 13.)

2     Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, str. 1.)

3     Odluka Vijeća 2014/659/ZVSP do 8. rujna 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 271, str. 54.)

4     Uredba Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 271, str. 3.)