Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-737/18. sz., Vnesheconombank (VEB) kontra Tanács ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) által 2018. november 23-án benyújtott fellebbezés

(C-731/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (képviselők: J. Viñals Camallonga és J. Iriarte Angel ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hatodik tanács) T-737/14. sz. ügyben hozott, 2018. szeptember 13-i végzését;

határozzon véglegesen a jogvitáról, és adjon helyt a fellebbező által az elsőfokú eljárásban előterjesztett, és a jelen eljárásban megismételt kérelmeknek; azaz, semmisítse meg a 2014. július 31-i 2014/512/KKBP határozat1 1. cikkét, a 2014. július 31-i 833/2014/EU rendelet2 5. cikkét, a 2014. szeptember 18-i 2014/659/KKBP határozat3 szerinti új 1. cikket, és a 2014. szeptember 8-i 960/2014/EU rendelet4 szerinti új 5. cikket a VEB-et érintő részben, törölje a nevét a hivatkozott rendelkezések megfelelő mellékleteiből, amelyek e nevet tartalmazzák.

a Tanácsot kötelezze mindkét eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a fellebbező négy jogalapra hivatkozik:

Téves jogalkalmazás, mivel az ítélet tévesen azt állapítja meg, hogy a Tanács teljesítette az indokolási kötelezettségét.

Téves jogalkalmazás, mivel az ítélet tévesen azt állapítja meg, hogy nem áll fenn nyilvánvaló értékelési hiba a megtámadott jogi aktusok releváns rendelkezéseit megalapozó tények tekintetében. Ez hatáskörrel való visszaélést is megvalósít.

Téves jogalkalmazás, mivel az ítélet tévesen azt állapítja meg, hogy a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot tiszteletben tartották.

Téves jogalkalmazás, mivel az ítélet tévesen azt állapítja meg, hogy tiszteletben tartották a VEB tulajdonhoz való jogát. Ez az egyenlőség elvének megsértését is megvalósítja.

____________

1     Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 229., 13. o.)

2     Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 229., 1. o., helyesbítés: HL 2014. L 246., 59. o.)

3     Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2014. szeptember 8-i 2014/659/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 271., 54. o.)

4     Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. szeptember 8-i 960/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 271., 3. o.)