Language of document :

2018 m. lapkričio 23 d. Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-737/14 Vnesheconombank (VEB) / Taryba

(Byla C-731/18 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantas: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank), atstovaujamas advokatų J. Viñals Camallonga ir J. Iriarte Ángel

Kitos proceso šalys:

Europos Sąjungos Taryba

Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą Vnesheconombank / Taryba (T-737/14, nepaskelbtas rinkinyje, EU:T:2018:543),

priimti galutinį sprendimą dėl ginčo, patenkinat apelianto reikalavimus, pateiktus pirmojoje instancijoje, t. y. panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Sprendimo 2014/512/BUSP1 1 straipsnį, 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/20142 5 straipsnį, 2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimo 2014/659/BUSP3 naują 1 straipsnį ir 2014 m. rugsėjo 8 d. Reglamento (ES) Nr. 960/20144 naują 5 straipsnį tiek, kiek jie susiję su VEB, ir išbraukti jo pavadinimą iš minėtų nuostatų atitinkamų priedų, kuriuose pavadinimas nurodytas,

priteisti iš Tarybos abiejose instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantas pateikia keturis pagrindus:

1.    Teisės klaida, padaryta dėl to, kad Bendrasis Teismas klaidingai tvirtino, jog Taryba laikėsi jai tenkančios motyvavimo pareigos.

2.    Teisės klaida, padaryta dėl to, kad Bendrasis Teismas klaidingai tvirtino, jog nėra akivaizdžios faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamos atitinkamos ginčijamų teisės aktų nuostatos, vertinimo klaidos. Tai taip pat yra įgaliojimų viršijimas.

3.    Teisės klaida, padaryta dėl to, kad Bendrasis Teismas klaidingai tvirtino, jog buvo užtikrinta teisė į veiksmingą teisminę gynybą.

4.    Teisės klaida, padaryta dėl to, kad Bendrasis Teismas klaidingai tvirtino, jog buvo užtikrintos VEB intelektinės nuosavybės teisės. Tai taip pat yra vienodo požiūrio principo pažeidimas.

____________

1     2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 13).

2     2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 1).

3     2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimas 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 271, 2014, p. 54).

4     2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 960/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 271, 2014, p. 3).