Language of document :

Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2018 în cauza T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Consiliul

(Cauza C-731/18 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (reprezentanți: J. Viñals Camallonga și J. Iriarte Ángel, avocați)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2018 în cauza T-737/14;

soluţionarea în mod definitiv a litigiului prin admiterea pretenţiilor recurentei formulate în primă instanţă, şi anume anularea articolului 1 din Decizia 2014/512/PESC1 din 31 iulie 2014, a articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 833/20142 din 31 iulie 2014, a noului articol 1 potrivit Deciziei 2014/659/PESC3 din 8 septembrie 2014, şi a noului articol 5 potrivit Regulamentului (UE) nr. 960/20144 din 8 septembrie 2014, în măsura în care o privesc pe VEB, şi eliminarea numelui său din anexele la dispoziţiile citate în cazul în care acesta este menţionat;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive:

1.    Eroare de drept, întemeiată pe faptul că Tribunalul a afirmat în mod greşit că Consiliul şi-a respectat obligaţia de motivare;

2.    Eroare de drept, întemeiată pe faptul că Tribunalul a afirmat în mod greşit că nu există o eroare vădită de apreciere a faptelor pe care se întemeiază dispoziţiile relevante din actele atacate. Constituie, de asemenea, un abuz de putere;

3.    Eroare de drept, întemeiată pe faptul că Tribunalul a afirmat în mod greşit că dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă a fost respectat;

4.    Eroare de drept, întemeiată pe faptul că Tribunalul a afirmat în mod greşit că dreptul de proprietate al VEB a fost respectat. Constituie, de asemenea, o încălcare a principiului egalităţii.

____________

1     Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 13).

2     Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 1).

3     Decizia 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 271, p. 54).

4     Regulamentul (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 271, p. 3).