Language of document :

Pritožba, ki jo je Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vhesheconombank) vložila 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Svet

(Zadeva C-731/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vhesheconombank) (zastopnika: J. Viñals Camallonga in J. Iriarte Ángel, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13 . septembra 2018 v zadevi T-737/14;

dokončno naj se odloči o sporu, in sicer naj se ugodi zahtevkom pritožnice, podanim na prvi stopnji, torej naj se za nične razglasijo člen 1 Sklepa 2014/512/SZVP1 z dne 31. julija 2014, člen 5 Uredbe (EU) št. 833/20142 z dne 31. julija 2014, novi člen 1 v skladu s Sklepom 2014/659/SZVP3 z dne 8. septembra 2014 in novi člen 5 v skladu z Uredbo (EU) št. 960/20144 z dne 8. septembra 2014, in sicer v delih, ki zadevajo VEB, ter naj se izbriše ime pritožnice iz prilog k navedenim določbam, če je navedeno v njih;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov obeh stopenj.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v podporo pritožbi navaja štiri pritožbene razloge:

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravo, s tem ko je nepravilno ugotovilo, da je Svet izpolnil svojo obveznost obrazložitve.

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravo, s tem ko je nepravilno ugotovilo, da ni podana očitna napaka pri presoji dejstev, na katerih temeljijo upoštevne določbe izpodbijanih aktov. Gre tudi za zlorabo pooblastil.

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravo, s tem ko je nepravilno ugotovilo, da je bila pravica do učinkovitega sodnega varstva spoštovana.

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravo, s tem ko je nepravilno ugotovilo, da je bila pravica družbe VEB do lastnine spoštovana. Gre tudi za kršitev načela enakega obravnavanja.

____________

1     Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 229, str. 13).

2     Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 229, str. 1).

3     Sklep Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 271, str. 54).

4     Uredba Sveta (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 271, str. 3).