Language of document :

Presuda Suda (puni sastav) od 10. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Session (Škotska), Edinburgh - Royaume-Uni) – Andy Wightman i dr. protiv Secretary of State for Exiting the European Union

(predmet C-621/18)1

(„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 50. UEU-a – Obavijest države članice o namjeri povlačenja iz Europske unije – Posljedice obavijesti – Pravo na jednostrani opoziv obavijesti – Uvjeti”)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Tuženik: Secretary of State for Exiting the European Union

uz sudjelovanje: Chrisa Leslieja, Toma Brakea

Izreka

Članak 50. UEU-a treba tumačiti na način da, ako je država članica obavijestila Europsko vijeće, u skladu s tim člankom, o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije, navedeni članak dopušta toj državi članici da – sve dok sporazum o povlačenju sklopljen između navedene države članice i Europske unije nije stupio na snagu ili, ako do sklapanja ne dođe, sve dok ne istekne rok od dvije godine predviđen stavkom 3. tog članka, koji se eventualno može produljiti u skladu s tim stavkom – jednostrano, jednoznačno i bezuvjetno povuče tu obavijest dopisom u pisanom obliku Europskom vijeću, nakon što dotična država članica donese odluku o opozivu u skladu sa svojim ustavnim odredbama. Cilj je takvog opoziva potvrditi članstvo te države članice u Europskoj uniji u neizmijenjenim uvjetima u pogledu njezina statusa države članice, čime se navedenim opozivom završava postupak povlačenja.

____________

1 SL C 445, 10. 12. 2018.