Language of document :

A Bíróság (teljes ülés) 2018. december 10-i ítélete (a Court of Session [Scotland], Edinburgh [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andy Wightman és társai kontra Secretary of State for Exiting the European Union

(C-621/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – EUSZ 50. cikk – Valamely tagállam Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékának e tagállam általi bejelentése – A bejelentés következményei – A bejelentés egyoldalú visszavonásához való jog – Feltételek)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Az alapeljárás felei

Felperesek: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Alperes: Secretary of State for Exiting the European Union

Az eljárásban részt vesz: Chris Leslie, Tom Brake

Rendelkező rész

Az EUSZ 50. cikket úgy kell értelmezni, hogy ha valamely tagállam e cikkel összhangban bejelentette az Európai Tanácsnak azon szándékát, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, az említett cikk lehetővé teszi e tagállam számára, hogy mindaddig, amíg a közte és az Európai Unió között létrejött, kilépésről rendelkező megállapodás hatályba nem lépett, vagy – ilyen megállapodás hiányában – amíg az EUSZ 50. cikk (3) bekezdésében előírt kétéves – ez utóbbi rendelkezés alapján esetlegesen meghosszabbított – határidő le nem telt, egyértelmű és feltétel nélküli módon egyoldalúan visszavonja e bejelentést az Európai Tanáccsal közölt iratban, miután az érintett tagállam a saját alkotmányos követelményeivel összhangban meghozta a visszavonásról szóló döntést. Az ilyen visszavonás célja, hogy e tagállam uniós tagságát a tagállami jogállását illetően változatlan feltételekkel megerősítse, és az említett visszavonás a kilépési eljárást megszünteti.

____________

1 HL C 445., 2018.12.10.