Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. srpna 2018 Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. června 2018 ve věci T-165/17, Emcur v. EUIPO

(Věc C-533/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (zástupce: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 8. ledna 2019 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.

____________