Language of document :

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH 14. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-165/17: Emcur versus EUIPO

(kohtuasi C-533/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (esindaja: Rechtsanwalt K. Bröcker)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 8. jaanuari 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________