Language of document :

Žalba koju je 14. kolovoza 2018. podnio Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. lipnja 2018. u predmetu T-165/17: Emcur protiv EUIPO-a

(predmet C-533/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (zastupnik: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalba je rješenjem Suda (deseto vijeće) od 8. siječnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________