Language of document :

2018 m. rugpjūčio 14 d. Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-165/17 Emcur / EUIPO

(Byla C-533/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, atstovaujama advokato K. Bröcker

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2019 m. sausio 8 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.

____________