Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 14. augustā Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedumu lietā T165/17 Emcur/EUIPO

(Lieta C533/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (pārstāvis: K. Bröcker, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (desmitā palāta) ar 2019. gada 8. janvāra rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________