Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 14 augustus 2018 door Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 14 juni 2018 in zaak T-165/17, Emcur/EUIPO

(Zaak C-533/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (vertegenwoordiger: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 8 januari 2019 heeft het Hof van Justitie (Tiende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________