Language of document :

Odvolanie podané 14. augusta 2018: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. júna 2018 vo veci T-165/17, Emcur/EUIPO

(vec C-533/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (v zastúpení: K. Bröcker, Rechsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (desiata komora) uznesením z 8. januára 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________