Language of document :

Överklagande ingett den 14 augusti 2018 av Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 juni 2018 i mål T-165/17, Emcur mot EUIPO

(Mål C-533/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (ombud: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 8 januari 2019 fann domstolen (tionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas, då det inte kunde prövas i sak.

____________