Language of document :

A Sąd Rejonowy w Chełmnie (Lengyelország) által 2018. október 29-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) kontra ZP

(C-671/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Az alapeljárás felei

Felperes: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Alperes: ZP

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal1 módosított, a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat2 7. cikke (2) bekezdése i) pontjának iii. alpontját és 20. cikkének (3) bekezdését, hogy az feljogosítja a bíróságot a kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatósága által hozott határozat végrehajtásának megtagadására, amennyiben az megállapítja, hogy a határozatot a fél bíróság előtti hatékony védekezésre vonatkozó jogát sértő módon kézbesítették?

Közelebbről, alapulhat-e a megtagadás annak megállapításán, hogy a kézbesítésre és határidőkre vonatkozó, a kibocsátó államban irányadó és a 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 1. cikke a) pontjának ii. és iii. alpontjában említett határozat megtámadása érdekében elfogadott eljárások betartása ellenére a végrehajtás helye szerinti államban lakóhellyel rendelkező félnek az ügy bíróság elé utalását megelőző eljárás szakaszában nem volt lehetősége jogainak tényleges és hatékony védelmére, mivel nem kapott elegendő időt arra, hogy megfelelő módon válaszoljon a büntetés kiszabásáról szóló értesítésre?

Függhet-e a 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 3. cikkének rendelkezései alapján a pénzbüntetés elismerésével érintett személyek számára biztosított jogi védelem attól, hogy a büntetés kiszabását eredményező eljárás közigazgatási, szabálysértési vagy büntetőeljárás volt-e?

Végre kell-e hajtani a 2005/214/IB tanácsi kerethatározatban – többek között annak 3. cikkében – meghatározott célok és elvek értelmében, az olyan, nem igazságügyi hatóságok által, a határozatot kibocsátó állam jogszabályai alapján meghozott határozatot, amely kizárólag a gépjármű-nyilvántartási adatok határokon átnyúló cseréje rendszerének keretében megszerzett információk alapján a közúti közlekedés szabályainak megsértéséért azon személy felelősségét állapítja meg, akinek a nevére a járművet nyilvántartásba vették, anélkül, hogy az ügyben sor került volna bármiféle vizsgálati eljárás lefolytatására, és különösen a jogsértés tényleges elkövetőjének megállapítására?

____________

1 A 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározatnak a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározat (HL 2009. L 81., 24. o.).

2 HL 2005. L 76., 16. o.