Language of document :

Žalba koju je 17. prosinca 2018. podnio Jean-François Jalkh protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 17. listopada 2018. u predmetu T-26/17, Jalkh protiv Parlamenta

(predmet C-792/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Jean-François Jalkh (zastupnik: F. Wagner, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu koju je 17. listopada 2018. donijelo sedmo vijeće Općeg suda Europske unije (T-26/17);

i prema tome:

poništi odluku Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. kojom se donosi izvješće br. A8-0319/2016 o zahtjevu za ukidanje imuniteta i povlastica Jean-Françoisu JALKHU, članu Europskog parlamenta;

temeljem prava odluči o iznosu koji žalitelju treba dodijeliti u pogledu troškova postupka;

naloži Europskom parlamentu snošenje cjelokupnih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalbeni razlozi temelje se na povredi prava Unije, pogrešci koja se tiče prava i pogrešnoj kvalifikaciji pravne prirode činjenica te očitoj pogrešci u ocjeni.

Uvodna razmatranja iz presude

Suprotno navodu Općeg suda iz točke 21. pobijane presude, neukidanjem parlamentarnog imuniteta stranci se ne oduzima mogućnost da protiv zastupnika u Francuskoj zahtijeva naknadu štete samo u građanskom postupku, na temelju krivnje (članak 1240. Građanskog zakonika).

Prvi tužbeni razlog koji je Opći sud analizirao

Analiza Općeg suda temelji se na zamjeni dvaju odredaba. Točka H dio je obrazloženja koje se poziva na članak 8. Protokola br. 7, koji se odnosi na izražavanje mišljenja, dok Opći sud svoje obrazloženje o tom istom predmetu izlaže u točkama 44. do 46., pozivanjem na članak 9. Protokola br. 7, koji se odnosi na imunitet, koji upućuje na relevantne nacionalne odredbe.

Drugi i treći tužbeni razlog koje je Opći sud ispitao

Opći sud počinio je očitu pogrešku u ocjeni jer Radnom dokumentu Glavne uprave za istraživanje Europskog parlamenta o „Parlamentarnom imunitetu u državama članicama Europske zajednice i Europskom parlamentu, serija pravna pitanja” nije dao normativnu vrijednost i nije uzeo u obzir načela koja su ondje navedena, što ga je dovelo do pogrešne ocjene članka 9. Protokola br. 7 s obzirom na činjenice predmetnog slučaja.

Četvrti tužbeni razlog koji je Opći sud ispitao

Postojeća sudska praksa

Suprotno onomu što navodi Opći sud, postojala je ustaljena sudska praksa Parlamenta „da se odbijaju zahtjevi za ukidanje parlamentarnog imuniteta koji se temelje na činjenicama koje su povezane s političkom aktivnošću zastupnikâ”, što ga je moralo dovesti do drukčijeg zaključka o ukidanju parlamentarnog imuniteta.

Fumus persecutionis

Nema nikakvog nadzora sudskih tijela u pogledu stranačke prirode neke udruge, što je Opći sud morao uzeti u obzir prilikom samog čitanja Zakona od 29. srpnja 1881.

Opći sud mogao je ispitivanjem izjave Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme provjeriti stranačku prirodu te udruge, koja zahtijeva prestanak stranke Front National i koja je stoga zapravo politički protivnik Jean-Françoisa Jalkha.

Riječ je o jasnom slučaju fumus persecutionis.

____________