Language of document :

2018 m. gruodžio 17 d. Jean-François Jalkh pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-26/17 Jalkh / Parlamentas

(Byla C-792/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Jean-François Jalkh, atstovaujamas advokato F. Wagner

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2018 m. spalio 17 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo septintosios kolegijos sprendimą (T-26/17).

Todėl:

panaikinti 2016 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriuo patvirtintas pranešimas Nr. A8-0319/2016 dėl prašymo atšaukti Europos Parlamento nario Jean-François JALKH imunitetą;

priimti sprendimą dėl ieškovui skirtinos bylinėjimosi išlaidų sumos;

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinio skundo pagrindai grindžiami Sąjungos teisės pažeidimu, teisės klaida, faktų teisinio pobūdžio kvalifikavimo klaida ir akivaizdžia vertinimo klaida.

Dėl Bendrojo Teismo nurodytų pirminių pastabų

Priešingai nei skundžiamo sprendimo 21 punkte teigia Bendrasis Teismas, parlamentinio imuniteto atšaukimas neužkerta galimybės šaliai tik civilinės teisės tvarka siekti Prancūzijoje, kad būtų atlyginta kaltais veiksmais Parlamento nariui padaryta žala (Civilinio kodekso 1240 straipsnis).

Dėl Bendrojo Teismo išnagrinėto pirmojo ieškinio pagrindo

Bendrojo Teismo analizė padaryta supainiojus dvi nuostatas. H punktas yra argumentavimo remiantis Protokolo Nr. 7 8 straipsniu dėl nuomonių reiškimo dalis, o Bendrasis Teismas 44–46 straipsniuose savo argumentus šiuo klausimu grindžia remdamasis Protokolo Nr. 7 9 straipsniu dėl imuniteto, kuriame nurodoma į atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas.

Dėl Bendrojo Teismo nagrinėtų antrojo ir trečiojo ieškinio pagrindų

Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai Europos Parlamento tyrimų generalinio direktorato darbiniam dokumentui „Parlamento narių imunitetas Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos Parlamente, serija Teisės reikalai“ nesuteikė norminės galios ir neatsižvelgė į jame primintus principus, dėl to jis bylos faktinėms aplinkybėms klaidingai taikė Protokolo Nr. 7 9 straipsnį.

Dėl Bendrojo Teismo nagrinėto ketvirtojo ieškinio pagrindo

Dėl egzistuojančios jurisprudencijos

Priešingai nei tvirtina Bendrasis Teismas, egzistuoja įtvirtinta Parlamento jurisprudencija „atmesti faktais, susijusiais su politine Parlamento narių veikla, grindžiamus prašymus atšaukti parlamentinį imunitetą“, todėl jis turėjo prieiti prie kitokios išvados dėl parlamentinio imuniteto atšaukimo.

Dėl fumus persecutionis

Teisminės institucijos visiškai netikrina, ar asociacija yra šališka, ir į tai turėjo atsižvelgti Bendrasis Teismas tiesiog susipažinęs su 1881 m. liepos 29 d. įstatymo tekstu.

Išnagrinėjęs Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme (Nacionalinis budrumo prieš antisemitizmą biuras) pranešimą, Bendrasis Teismas galėjo patikrinti, ar ši asociacija, kuri prašo išformuoti Front National (Nacionalinis frontas) ir kuri yra politinė Jean-François Jalkh priešininkė, nėra šališka.

Tai yra akivaizdus fumus persecutionis atvejis.

____________