Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-29/17 RQ /Komisija

(Byla C-831/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz

Kita proceso šalis: RQ

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) sprendimą byloje T-29/17, kiek juo panaikintas 2016 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas C(2016) 1449 final dėl prašymo atšaukti RQ imunitetą nuo jurisdikcijos,

atmesti kitos proceso šalies apeliaciniame procese ieškinį dėl panaikinimo, pateiktą Europos Sąjungos Bendrajam teismui, ir galutinai nuspręsti dėl klausimų, kurie yra šio apeliacinio skundo dalykas, arba, jeigu šioje bylos stadijoje to padaryti negalima, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą,

priteisti iš ieškovo pirmojoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas, Komisijos patirtas tiek pirmojoje instancijoje, tiek nagrinėjant šį apeliacinį skundą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą Komisija nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus:

Pirma, Komisija, kitaip nei Bendrasis Teismas, mano, kad sprendimas atšaukti imunitetą nėra ieškovo nenaudai priimtas aktas, taigi jis negali būti ieškinio dėl panaikinimo dalykas. Todėl apeliacine tvarka apskųstame sprendime padaryta teisės klaida, nes juo ieškinys pripažintas priimtinu.

Antra, Komisija teigia, kad apeliacine tvarka apskųstame sprendime neteisingai aiškinama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtinta teisė būti išklausytam, nes remiamasi klaidingu ESS 4 straipsnio 3 dalies (lojalaus bendradarbiavimo principas) ir bendrojo Sąjungos įstaigų ir valstybių narių institucijų pasitikėjimo principo aiškinimu ir taikymu.

Trečia, Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nagrinėjamu atveju vertindamas Komisijos elgesį, nes nurodė, kad ji tinkamai neužtikrino ieškovo teisės būti išklausytam.

____________