Language of document :

Recurs introdus la 21 decembrie 2018 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 octombrie 2018 în cauza T-29/17, RQ/Comisia

(Cauza C-831/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agenți)

Cealaltă parte din procedură: RQ

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a șaptea extinsă) din 24 octombrie 2018 în cauza T-29/17, în măsura în care anulează decizia C(2016)1449 final a Comisiei din 2 martie 2016 privind o cerere de ridicare a imunității de jurisdicție a RQ;

Respingerea acțiunii în anulare a intimatei, introdusă la Tribunalul Uniunii Europene și pronunțarea definitivă cu privire la aspectele care fac obiectul prezentei acțiuni sau, dacă acțiunea nu este în stare de judecată în fața Curții, trimiterea cauzei spre soluționare Tribunalului;

Obligarea reclamantului în primă instanță să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisie atât în primă instanță, cât și cu ocazia prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Comisia invocă trei motive de drept:

În primul rând, contrar Tribunalului, Comisia consideră că decizia de ridicare a imunității nu constituie un act care îl lezează pe reclamant și, prin urmare, nu poate face obiectul unei acțiuni în anulare. Prin urmare, hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept în măsura în care consideră cererea introductivă admisibilă.

În al doilea rând, Comisia consideră că hotărârea atacată cu recurs interpretează incorect dreptul de a fi ascultat, consacrat la articolul 41 alineatul (2) litera (a) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care aceasta se întemeiază pe o interpretare și pe o aplicare eronată a articolului 4 alineatul (3) TUE (principiul cooperării loiale) și a principiului general al încrederii reciproce între organele Uniunii și autoritățile statelor membre.

În al treilea rând, Comisia consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept cu ocazia calificării conduitei Comisiei în speță considerând că aceasta nu a fost suficientă pentru a se respecta dreptul de a fi ascultat al reclamantului.

____________