Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Judecătoria Rădăuţi (Ρουμανία) στις 3 Δεκεμβρίου 2018 – OF κατά PG

(Υπόθεση C-759/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Judecătoria Rădăuţi

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: OF

Εναγόμενη: PG

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2201/20031 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η μη προβολή, εκ μέρους του εναγόμενου, ενστάσεως ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας των ρουμανικών δικαστηρίων να επιληφθούν υποθέσεως με αντικείμενο «διαζύγιο στην περίπτωση υπάρξεως ανηλίκου τέκνου» ισοδυναμεί με σιωπηρή συναίνεσή του να εξεταστεί η υπόθεση από το δικαστήριο στο οποίο απευθύνθηκε ο ενάγων, στην περίπτωση που οι διάδικοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω, στην Ιταλία) και η αγωγή διαζυγίου ασκήθηκε ενώπιον δικαστηρίου του κράτους της ιθαγένειας των διαδίκων;

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαστής οφείλει ή δύναται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως ένσταση ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας των ρουμανικών δικαστηρίων να επιληφθούν υποθέσεως με αντικείμενο «διαζύγιο στην περίπτωση υπάρξεως ανηλίκου τέκνου», ελλείψει συμφωνίας των διαδίκων που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω, στην Ιταλία) σχετικά με την επιλογή του δικαστηρίου που έχει διεθνή δικαιοδοσία (με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αγωγή ως μη εμπίπτουσα στη διεθνή δικαιοδοσία των ρουμανικών δικαστηρίων), κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 915, παράγραφος 2, του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το οποίο επιτρέπει να προβληθεί ένσταση αποκλειστικής κατά τόπον αναρμοδιότητας του Judecătoria Rădăuţi (πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Rădăuţi) (με αποτέλεσμα ότι πρέπει να απεκδυθεί της αρμοδιότητάς του υπέρ του Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti [πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του πέμπτου τομέα του Βουκουρεστίου] και ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί επί της ουσίας), πολλώ δε μάλλον επειδή τα εν λόγω άρθρα είναι λιγότερο ευνοϊκά απ’ ό,τι η εθνική νομοθεσία (το άρθρο 915, παράγραφος 2, του κώδικα πολιτικής δικονομίας);

Πρέπει η περιεχόμενη στο άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 έκφραση «η αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων έχει γίνει [....] κατ’ άλλον ανεπιφύλακτο τρόπο αποδεκτή από τους συζύγους και από τους δικαιούχους της γονικής μέριμνας κατά την ημερομηνία που επελήφθη το δικαστήριο» να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στην περίπτωση που οι διάδικοι οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω, στην Ιταλία) έχουν επιλέξει ως έχον διεθνή δικαιοδοσία να αποφανθεί επί αγωγής διαζυγίου δικαστήριο του κράτους της ιθαγένειάς τους (το Judecătoria Rădăuţi [πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Rădăuţi, Ρουμανία]), το δικαστήριο αυτό αποκτά αυτομάτως διεθνή δικαιοδοσία να αποφανθεί επίσης επί των αιτημάτων σχετικά με «την άσκηση της γονικής μέριμνας, τη διαμονή του ανηλίκου τέκνου και τον καθορισμό της συνεισφοράς των γονέων στα αναγκαία έξοδα για την ανατροφή και την εκπαίδευση του τέκνου;

Πρέπει η έννοια της «γονικής μέριμνας» κατά το άρθρο 2, σημείο 7, και κατά το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 να ερμηνευθεί ως περιλαμβάνουσα επίσης την έννοια «γονική μέριμνα», κατά το άρθρο 483 του αστικού κώδικα, την έννοια «διαμονή του τέκνου», κατά το άρθρο 400 του αστικού κώδικα, και την έννοια «συνεισφορά των γονέων στα αναγκαία έξοδα για την ανατροφή και την εκπαίδευση του τέκνου» κατά το άρθρο 402 του αστικού κώδικα;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ 2003, L 338, σ. 1).