Language of document :

A Judecătoria Rădăuţi (Románia) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OF kontra PG

(C-759/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Rădăuţi

Az alapeljárás felei

Felperes: OF

Alperes: PG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003/EK rendelet1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az alperes azon mulasztása, hogy egy, „kiskorút is érintő, házasság felbontására” vonatkozó ügyben való döntéshozatal tekintetében nem emelt kifogást a román bíróságok joghatóságának hiányára vonatkozóan, egyenértékű az alperes ahhoz való hallgatólagos hozzájárulásával, hogy az ügyet az a bíróság bírálja el, amelyhez a felperes fordult, amennyiben a felek szokásos tartózkodási helye egy másik [európai uniós] tagállamban (a jelen esetben Olaszországban) található, és a házasság felbontása iránti keresetet a felek állampolgársága szerinti állam bíróságához nyújtották be?

Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdését és 17. cikkét, hogy a bíróságnak egy „kiskorút is érintő, házasság felbontására” vonatkozó ügyben való döntéshozatal tekintetében hivatalból kell kifogást emelnie vagy emelhet kifogást a román bíróságok joghatóságának hiányára vonatkozóan abban az esetben, ha egy másik [európai uniós] tagállamban (a jelen ügyben Olaszországban) szokásos tartózkodási hellyel rendelkező felek nem állapodtak meg bíróság joghatóságában (ami a kereset elutasításával jár, mivel annak elbírálása nem tartozik a román bíróságok joghatósága alá) a Codul de procedură civilă (polgári eljárásjogi törvénykönyv) 915. cikkének (2) bekezdése szerinti rendelkezésekkel szemben elsőbbséget élvezve, amely rendelkezések szerint kifogás emelhető a Judecătoria Rădăuţi (radóci helyi bíróság, Románia) kizárólagos területi illetékességének hiányára vonatkozóan (ami azzal a következménnyel jár, hogy az ügyben való döntéshozatal tekintetében a Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti [bukaresti ötödik kerületi helyi bíróság, Románia] illetékessége kerül megállapításra, és hogy az ügyet érdemben bírálják el), különösen azért, mert e cikkek kedvezőtlenebbek a nemzeti jogi rendelkezésekhez [a Codul de procedură civilă {polgári eljárásjogi törvénykönyv} 915. cikkének (2) bekezdése] képest?

Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti megfogalmazást, tehát azt, hogy „a házastársak és a szülői felelősség gyakorlói […] más egyértelmű módon elfogadták a bíróságok joghatóságát a bíróság megkeresésének időpontjában”, hogy amennyiben a felek, akiknek szokásos tartózkodási helye egy másik [európai uniós] tagállamban (a jelen ügyben Olaszországban) található, a házasság felbontása iránti kereset tárgyában való döntéshozatalra joghatósággal rendelkező bíróságként az állampolgárságuk szerinti állam bíróságát választják [a Judecătoria Rădăuţi {radóci helyi bíróság}], ez utóbbi automatikusan joghatósággal rendelkezik „a kiskorú gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására, a kiskorú gyermek lakóhelyére, valamint a kiskorú gyermek felnevelésével és oktatásával összefüggő kiadásokhoz való hozzájárulás megállapítására” vonatkozó kereseti kérelmek elbírálása tekintetében is?

Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003 rendelet 2. cikkének 7. pontja és 12. cikke szerinti „szülői felelősség” kifejezést, hogy az magában foglalja a Codul civil (polgári törvénykönyv) 483. cikkében foglalt „szülői felügyelet”, a Codul civil 400. cikkében szabályozott, „a kiskorú gyermek lakóhelye”, valamint a Codul civil 402. cikkében szabályozott, „a kiskorú gyermek felnevelésével és oktatásával összefüggő kiadásokhoz való hozzájárulás” fogalmat is?

____________

1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.; helyesbítések: HL 2013. L 82., 63. o.; HL 2018. L 33., 5. o.)