Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 30. listopadu 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) v. Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Věc C-753/18)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Odpůrkyně: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Předběžné otázky

Má pronajímání vozidel standardně vybavených radiopřijímači za následek, že osoba, která si pronajme automobil, je uživatelem, který sděluje veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/291 a ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/1152 ?

Jaký je případně význam objemu, v jakém je prováděna činnost pronajímání aut, a trvání pronájmů?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. 2006, L 376, s. 28).