Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen (Sverige) den 30. november 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) og Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) mod Fleetmanager Sweden AB og Nordisk Biluthyrning AB

(Sag C-753/18)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta domstolen

Parter i hovedsagen

Appellanter: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) og Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Modparter: Fleetmanager Sweden AB og Nordisk Biluthyrning AB

Præjudicielle spørgsmål

Indebærer udlejning af biler, som er standardudstyrede med radiomodtagere, at den, som udlejer bilerne, er en bruger, som foretager en overføring til almenheden eller en kommunikation til offentligheden som omhandlet i henholdsvis artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 1 og artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115 2 ?

Hvilken betydning, om nogen, har omfanget af biludlejningsvirksomheden og udlejningstiden?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12.12.2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT 2006, L 376, s. 28).