Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2018. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) protiv Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(predmet C-753/18)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta domstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Druge stranke u postupku: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Prethodna pitanja

Znači li iznajmljivanje automobila, standardno opremljenih radio prijamnicima, da je iznajmljivač automobila korisnik koji izvršava radnju priopćavanja javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/291 i članka 8. stavka 2. Direktive 2006/1152 ?

Koji je značaj, ako uopće postoji, opsega djelatnosti iznajmljivanja automobila i trajanja najma?

____________

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)

2 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 2006., L 376, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 218.)