Language of document :

A Högsta Domstolen (Svédország) által 2018. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) kontra Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(C-753/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta Domstolen

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Ellenérdekű felek: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azt jelenti-e az alapfelszerelésként rádióvevővel felszerelt gépjárművek bérbeadása, hogy a gépjárműveket bérbeadó személy olyan felhasználónak minősül, aki a 2001/29 irányelv1 3. cikke (1) bekezdésének és a 2006/115 irányelv2 8. cikke (2) bekezdésének értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést végez?

Jelentőséggel bír-e a gépjármű-bérbeadási tevékenység nagyságrendje és a bérbeadás időtartama, és ha igen, milyen jelentőséggel?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.)

2 A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló, 2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 28. o.)