Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. novembrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Lieta C-753/18)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītājas: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Atbildētājas: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai transportlīdzekļu ar standartā aprīkotu radiouztvērēju noma nozīmē to, ka persona, kas iznomā transportlīdzekļus, ir lietotājs, kurš veic publiskošanu Direktīvas 2001/29 1 3. panta 1. punkta un Direktīvas 2006/115 2 8. panta 2. punkta izpratnē?

Vai ir nozīme – un ja ir, tad kāda – tam, cik bieži un cik ilgi transportlīdzekļi ir tikuši iznomāti?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.)

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/115/EK ( 2006. gada 12. decembris ) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (OV 2006, L 376, 28. lpp.)