Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 30. novembra 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Zadeva C-753/18)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali dajanje vozil, ki so standardno opremljena z radijskimi sprejemniki, v najem pomeni, da je oseba, ki daje vozila v najem, uporabnik, ki priobči javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/291 in v smislu člena 8(2) Direktive 2006/1152 ?

2.    Kakšen pomen, če sploh, imata obseg dejavnosti dajanja vozil v najem in trajanje najema?

____________

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

2 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL 2006, L 376, str. 28).