Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-27/17. sz., Jalkh kontra Parlament ügyben 2018. október 17-én hozott ítélete ellen Jean-François Jalkh által 2018. december 17-én benyújtott fellebbezés

(C-793/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Jean-François Jalkh (képviselő: F. Wagner ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

–    helyezze hatályon kívül a Törvényszék hetedik tanácsa által 2018. október 17-én hozott ítéletet (T-27/17);

ebből következően:

–    semmisítse meg az Európai Parlamentnek az európai parlamenti képviselő Jean-François JALKH mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló A8–3019/2016. sz. jelentést elfogadó 2016. november 22-i határozatát;

–    határozzon a felperes részére eljárási költség címén fizetendő összeg tekintetében;

–    az Európai Parlamentet kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezési jogalapokat a fellebbező az uniós jog megsértésére, téves jogalkalmazásra, a tényállás jogi minősítésében elkövetett hibára, valamint nyilvánvaló értékelési hibára alapítja.

1.    Az ítélet előzetes észrevételeiről

Ellentétben a Törvényszék megtámadott ítélet 21. pontjában szereplő megállapításával, a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésének hiánya nem fosztja meg a felet azon lehetőségtől, hogy Franciaországban a polgári jog alapján kérje kárának megtérítését a képviselővel szembeni vétség alapján (Polgári Törvénykönyv 1240. cikk).

2.    A Törvényszék által elemzett első jogalapról

A Törvényszék elemzése összekever két rendelkezést. A H pont a 7. sz. jegyzőkönyv véleménynyilvánításról szóló 8. cikkére vonatkozó érvelés részét képezi, míg a Törvényszék az e kérdésre vonatkozó érvelését a 7. sz. jegyzőkönyv mentelmi jogról szóló 9. cikkére – amely a releváns nemzeti rendelkezésekre hivatkozik – vonatkozó 44–46. pontban fejti ki.

3.    A Törvényszék által megvizsgált második és harmadik jogalapról

Nyilvánvaló értékelési hibát követ el a Törvényszék azzal, hogy nem tulajdonít normatív értéket a „L’immunité Parlementaire dans les États Membres de la Communauté européenne et au Parlement européen, série Affaires juridiques” [Parlamenti mentelmi jog az Európai Közösség tagállamaiban és az Európai Parlamentben, jogi ügyek sorozat] című, az Európai Parlament Kutatási Főigazgatósága által készített munkadokumentumnak, és nem veszi figyelembe az ott felidézett elveket, ami alapján a jelen ügy tényállására tekintettel tévesen értékeli a 7. sz. jegyzőkönyv 9. cikkét.

4.    A Törvényszék által megvizsgált negyedik jogalapról

–    A fennálló gyakorlatról

Ellentétben azzal, amit a Törvényszék megállapít, a Parlament állandó gyakorlata alapján „elutasítják a parlamenti mentelmi jog felfüggesztése iránti, a képviselők politikai tevékenységével kapcsolatos tényekre alapozott kérelmeket”, ami alapján a Törvényszéknek eltérő következtetésre kellett volna jutnia a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatban.

–    A fumus persecutionisról

Az igazságszolgáltatási hatóságok semmilyen felülvizsgálatot nem gyakorolnak valamely szervezet elfogultságával, vagy annak hiányával kapcsolatban, amit a Törvényszéknek figyelembe kellett volna vennie az 1881. július 29-i törvény puszta elolvasása alapján.

A Törvényszék a Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme (az antiszemitizmussal szembeni éberség nemzeti irodája) közleményének vizsgálatával meggyőződhetett e szervezet elfogultságáról, amely szervezet a Front National feloszlatását kéri, és amely tehát Jean-François Jalkh politikai ellenfele.

Felismerhetően a fumus persecutionis esete áll fenn.

____________