Language of document :

Pritožba, ki jo je Jean-François Jalkh vložil 17. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 17. oktobra 2018 v zadevi Jalkh/Parlament, T-27/17

(Zadeva C-793/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Jean-François Jalkh (zastopnik: F. Wagner, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

–    Razveljavi naj se sodba, ki jo je 17. oktobra 2018 izdal sedmi senat Splošnega sodišča Evropske unije (T-26/17);

zato:

–    naj se za ničen razglasi sklep Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o sprejetju poročila št. A8-0319/2016 o zahtevi za odvzem imunitete in privilegijev Jean-François JALKHU, poslancu Evropskega parlamenta;

–    naj se odloči o znesku, ki ga je treba prisoditi pritožniku iz naslova stroškov postopka;

naj se Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožbeni razlogi se nanašajo na kršitev prava Unije, napačno uporabo prava, napačno pravno kvalifikacijo dejstev in očitno napako pri presoji.

1.    Uvodne ugotovitve o sodbi

V nasprotju z navedbo Splošnega sodišča v točki 21 izpodbijane sodbe, neobstoj odvzema poslanske imunitete stranke stranki ne odvzame možnosti, da v Franciji od poslanca zahteva povrnitev škode le v pravdnem postopku na podlagi krivde (člen 1240 civilnega zakonika).

2.    Prvi razlog, ki ga je preučilo Splošno sodišče

Preizkus Splošnega sodišča temelji na zamenjavi dveh določb. Točka H je del razlogovanja s sklicevanjem na člen 8 Protokola št. 7 o izražanju mnenj, Splošno sodišče pa je razlogovanje o tem v točkah od 44 do 46 razvilo s sklicevanjem na člen 9 Protokola o imuniteti, ki napotuje na upoštevne nacionalne določbe.

3.    Drugi in tretji razlog, ki ju je preučilo Splošno sodišče

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji, ker delovnemu dokumentu generalnega direktorata za raziskave Evropskega parlamenta „Poslanska imuniteta v državah članicah Evropske skupnosti in Evropskem parlamentu, serija Pravne zadeve“ ni priznalo normativne vrednosti in ni upoštevalo načel, ki so v tem dokumentu navedena, zaradi česar je napačno presodilo člen 9 Protokola št. 7 glede na dejstva obravnavane zadeve.

4.    Četrti razlog, ki ga je preučilo Splošno sodišče

-    Obstoječa pravna praksa

V nasprotju z navedbami Splošnega sodišča naj bi obstajala ustaljena pravna praksa Parlamenta „o zavračanju zahtev za odvzem poslanske imunitete, utemeljenih na dejstvih, ki se nanašajo na politično dejavnost poslancev“, ki bi morala pripeljati do drugačne ugotovitve o odvzemu poslanske imunitete.

-    Fumus persecutionis

Ne obstaja nikakršen nadzor sodnih organov nad partizanstvom združenja, kar bi Splošno sodišče moralo upoštevati že s samo uporabo zakona z dne 29. julija 1881.

Splošno sodišče bi lahko s preučitvijo vabila na konferenco obvestila Fédération des Maisons des Potes preverilo podporo temu društvu, ki je politični nasprotnik Nacionalne fronte in Jean-François Jalkha.

Gre za jasen primer fumus persecutionis.

____________