Language of document :

A Sąd Rejonowy w Słupsku (Lengyelország) által 2018. október 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JI elleni büntetőeljárás

(C-634/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Słupsku

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

JI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jognak a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat1 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban értelmezett 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabályát, hogy e rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a nemzeti bíróság a „jelentős mennyiségű kábítószer” fogalmát minden esetben egyedi értékelés keretében értelmezze, és az ilyen értékeléshez nem szükséges valamely objektív kritérium alkalmazása, különösképpen nem szükséges hozzá annak megállapítása, hogy az elkövető e kerethatározat 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt szabály szerinti tevékenységek folytatása, azaz termelés, felajánlás, értékesítésre való felajánlás, forgalmazás, közvetítés, vagy bármilyen feltétel mellett való szállítás céljából birtokol kábítószert?

A 2004/757/IB kerethatározatban, különösen e kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban értelmezett 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt uniós jogi szabályok hatékonyságának és eredményességének biztosításához szükséges bírósági védelmi intézkedések – amennyiben a kábítószer-függőség megelőzéséről szóló lengyel törvény a jelentős mennyiségű kábítószer tekintetében nem tartalmaz pontos megfogalmazást, és annak értelmezését egyedi esetben az úgynevezett bírósági mérlegelési jogkör alapján eljáró tanácsokra hagyja –, elegendőek-e ahhoz, hogy biztosítsák a lengyel állampolgár számára a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályokat megállapító uniós szabályokból eredő hatékony védelmet?

Összeegyeztethető-e a kábítószer-függőség megelőzéséről szóló törvény 62. cikkének (2) bekezdésében foglalt nemzeti szabályozás az uniós joggal, különösen a 2004/757/IB kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban értelmezett 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt szabállyal, és ha igen, akkor ellentétes-e a pszichotróp anyagok és kábítószerek jelentős mennyisége fogalmának lengyel nemzeti bíróságok általi értelmezése az arra vonatkozó uniós jogi szabállyal, hogy szigorúbb büntetőjogi felelősség terheli azt, aki a 2004/757/IB kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt tevékenységek folytatása céljából jelentős mennyiségű kábítószert birtokol?

Ellentétes-e az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elveivel (az emberi jogok európai egyezményének 14. cikke, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20–21. cikke összefüggésben értelmezve az EUSZ 6. cikk (1) bekezdésével) a kábítószer-függőség megelőzéséről szóló törvény 62. cikkének (2) bekezdése, amely a pszichotróp anyagok és kábítószerek lengyel nemzeti bíróságok által elfogadott értelmezése szerinti jelentős mennyiségének birtoklását megvalósító tevékenység tekintetében szigorúbb büntetőjogi felelősséget állapít meg?

____________

1 HL L 335., 8. o.