Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) la 11 octombrie 2018 – Procedură penală privind pe JI

(Cauza C-634/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Słupsku

Partea din procedura principală

JI

Întrebările preliminare

Norma de drept al Uniunii cuprinsă la articolul 4 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri1 trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca noțiunea „cantitate considerabilă de droguri” să fie interpretată de la caz la caz în cadrul aprecierii individuale a instanței naționale și că această apreciere nu implică aplicarea vreunui criteriu obiectiv, în special că nu este necesar să se constate că autorul infracțiunii deține droguri în vederea săvârșirii unei activități în sensul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din această decizie-cadru, și anume producerea, oferirea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiții?

În măsura în care legea poloneză privind combaterea dependenței de droguri nu conține o formulare precisă în privința cantității considerabile de droguri, iar interpretarea acestei chestiuni este lăsată la aprecierea instanței care decide într-o anumită cauză în cadrul exercitării puterii sale discreționare, măsurile de protecție jurisdicțională pentru asigurarea eficacității și a efectivității normelor de drept al Uniunii cuprinse în Decizia-cadru 2004/757/JAI, în special la articolul 4 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din această decizie, sunt suficiente să garanteze cetățenilor polonezi o protecție efectivă rezultată din normele de drept al Uniunii care stabilesc dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și pedepsele în materia traficului ilicit de droguri?

Norma de drept național cuprinsă la articolul 62 alineatul 2 din Legea privind combaterea dependenței de droguri este compatibilă cu dreptul Uniunii, în special cu norma cuprinsă la articolul 4 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia-cadru 2004/757/JAI și, în caz afirmativ, interpretarea dată de instanțele poloneze noțiunii de cantitate considerabilă de substanțe psihotrope și stupefiante nu se opune normelor de drept al Uniunii, potrivit cărora autorul infracțiunii de deținere a unor cantități mari de droguri în scopul săvârșirii infracțiunilor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia-cadru 2004/757/JAI face obiectul unei răspunderi penale mai severe?

Articolul 62 alineatul 2 din Legea privind combaterea dependenței de droguri, care prevede o răspundere penală mai severă pentru infracțiunea de deținere a unei cantități considerabile de substanțe psihotrope și stupefiante, astfel cum este interpretată de instanțele poloneze, nu se opune principiului egalității și al interzicerii discriminării [articolul 14 din Convenția europeană a drepturilor omului, articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană]?

____________

1 JO 2004, L 335, p. 8, Ediție specială, 19/vol. 17, p. 66.