Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2018. uputio Korkein oikeus (Finska) – Yhtiö A protiv B

(predmet C-772/18)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Yhtiö A

Druga stranka u žalbenom postupku: B

Prethodna pitanja

Je li visina koristi koju je privatna osoba stekla od navodne povrede žiga relevantna za ocjenu je li postupanje te osobe uporaba žiga u trgovačkom prometu u smislu članka 5. stavka 1. Direktive o žigovima1 ili je ono isključivo privatno postupanje? Ako privatna osoba rabi žig, pretpostavlja li uporaba u trgovačkom prometu ispunjenje drugih kriterija koji nisu stjecanje ekonomske koristi od spornog posla u vezi sa žigom?

Ako se zahtijeva da je ekonomska korist od određene važnosti, a zbog male ekonomske koristi koju je osoba stekla i zbog neispunjenja eventualnih drugih kriterija za uporabu u trgovačkom prometu ne može se poći od toga da je ta osoba žig rabila u vlastitom trgovačkom prometu, je li pretpostavka uporabe u trgovačkom prometu u smislu članka 5. stavka 1. Direktive o žigovima ispunjena ako je privatna osoba žig rabila za drugu osobu u okviru trgovačkog prometa te druge osobe, čak i ako nije njegov zaposlenik?

Rabi li osoba koja skladišti proizvode žig za proizvode u smislu članka 5. stavka 1. i stavka 3. točke (b) Direktive o žigovima ako je proizvode koji su poslani u državu članicu i ondje pušteni u carinskopravno slobodan promet te obilježeni žigom za društvo koje proizvode preprodaje preuzela i uskladištila osoba u čijem su se posjedu proizvodi nalazili, ali koja ne obavlja uvoz i izvoz proizvoda niti ima dozvolu za upravljanje carinskim i poreznim skladištem?

Može li se pretpostaviti da osoba uvozi proizvode koji su obilježeni žigom u smislu članka 5. stavka 3. točke (c) Direktive o žigovima ako proizvodi nisu uvezeni po nalogu te osobe, ali je ona preprodavatelju proizvoda stavila na raspolaganje svoju adresu i za preprodavatelja preuzela proizvode koji su pušteni u carinskopravno slobodan promet u državi članici, držala ih u svojem posjedu nekoliko tjedana i predala ih radi prijevoza u treću zemlju izvan Unije radi njihove daljnje preprodaje u toj trećoj zemlji?

____________

1     Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (pročišćena verzija) (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)