Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Yhtiö A kontra B

(C-772/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Yhtiö A

Alperes: B

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Releváns-e annak az előnynek a nagysága, amelyre valamely magánszemély állítólagos védjegybitorlásból tett szert, annak megítélése szempontjából, hogy e személy cselekménye esetében a védjegynek a védjegyirányelv1 5. cikke (1) bekezdésének értelmében vett gazdasági tevékenység körében való használatáról vagy tisztán magánjellegű cselekményről van-e szó? Ha magánszemély használja a védjegyet, a gazdasági tevékenység körében való használat feltételezi-e a védjegyet érintő kérdéses ügyletből származó gazdasági előny elérésén kívüli más kritériumok teljesülését?

Feltéve, hogy a gazdasági előny csekély jelentőségű, és az adott személy által szerzett gazdasági előny jelentéktelensége, valamint a gazdasági tevékenység körében való használat esetleges más kritériumai teljesülésének hiánya miatt nem lehet abból kiindulni, hogy ez a személy a védjegyet saját gazdasági tevékenysége körében használta, teljesül-e a védjegyirányelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmében vett gazdasági tevékenység körében való használat feltétele abban az esetben is, ha a magánszemély a védjegyet más személy javára, annak gazdasági tevékenysége körében használta, de e személynél nem áll munkavállalói jogviszonyban?

A védjegyirányelv 5. cikke (1) bekezdésének és (3) bekezdése b) pontjának értelmében árukkal kapcsolatban használja-e a védjegyet az árukat megőrző személy, ha az egyik tagállamba küldött, és ebben a tagállamban szabad forgalomba bocsátott, védjeggyel ellátott árukat az árukat továbbértékesítő társaság részére olyan személy vette át és őrizte meg, akinek a birtokába kerültek az áruk, aki nem foglalkozik áruk behozatalával és kivitelével, és vámraktár és adóraktár működtetésére vonatkozó engedéllyel sem rendelkezik?

Megállapítható-e, hogy valamely személy védjeggyel ellátott árukat a védjegyirányelv 5. cikke (3) bekezdése c) pontjának értelmében behoz, ha az árukat nem e személy megbízásából hozták be, e személy azonban az áruk viszonteladójának a rendelkezésére bocsátotta a lakcímét, és a tagállamban a szabad forgalomba bocsátott árukat a viszonteladó részére átvette, az árukat néhány hétig birtokban tartotta, valamint egy Unión kívüli harmadik országba történő, e harmadik országban való továbbértékesítés céljából továbbszállításra átadta?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL L 299., 25. o.).