Language of document :

2018 m. gruodžio 3 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Yhtiö A / B

(Byla C-772/18)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Yhtiö A

Kita kasacinio proceso šalis: B

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar naudos, kurią privatus asmuo gavo iš tariamo teisių į prekių ženklą pažeidimo, dydis yra reikšmingas vertinant, ar šio asmens veiksmai laikytini prekių ženklo naudojimu prekybos veikloje, kaip apibrėžta Prekių ženklų direktyvos1 5 straipsnio 1 dalyje, ar tik privačiais veiksmais? Jei privatus asmuo naudoja prekių ženklą, ar nustatant, kad jis naudojamas prekybos veikloje, reikalaujama, kad būtų įvykdyti kiti kriterijai, o ne tik gaunama ekonominė nauda iš aptariamos veiklos, susijusios su prekių ženklu?

2.    Jei preziumuojama, kad ekonominė nauda turi tam tikrą reikšmę, tačiau dėl ekonominės naudos, kurią gavo asmuo, mažareikšmiškumo ir dėl to, kad buvo neįvykdyti kiti kriterijai, pagal kuriuos nustatomas naudojimas prekybos veikloje, negalima daryti prielaidos, kad šis asmuo prekių ženklą naudojo savo paties prekybos veikloje, ar yra įvykdyta naudojimo prekybos veikloje, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalį, sąlyga, jei privatus asmuo prekių ženklą naudojo kito asmens prekybos veikloje, net jei jis nėra pas tą kitą asmenį įdarbintas darbuotojas?

3.    Ar prekes saugantis asmuo naudoja prekių ženklą prekėms, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies b punktą, jei į valstybę narę išsiųstas ir ten į laisvą apyvartą išleistas prekių ženklu pažymėtas prekes bendrovės, kuri perparduoda tas prekes, vardu priėmė ir saugojo tas prekes valdęs asmuo, kuris nevykdo prekių importo ir eksporto veiklos ir neturi leidimo valdyti muitinės ir akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

4.    Ar galima daryti prielaidą, kad asmuo importuoja prekių ženklu pažymėtas prekes, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalies c punktą, jei tos prekės buvo importuotos ne to asmens užsakymu, tačiau jis leido naudotis prekių perpardavėjui savo adresu ir perpardavėjo vardu priėmė į laisvą apyvartą išleistas prekes valstybėje narėje, valdė jas kelias savaites ir perdavė jas pervežti į trečiąją šalį, kad jos ten būtų parduotos?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008, p. 25).