Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fit-3 ta’ Diċembru 2018 – Yhtiö A vs B

(Kawża C-772/18)

Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Korkein oikeus

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Yhtiö A

Konvenut: B

Domandi preliminari

Il-livell ta’ vantaġġ li tgawdi minnu persuna privata minħabba allegata kontrafazzjoni ta’ trade mark huwa rilevanti għall-evalwazzjoni ta’ jekk l-aġir ta’ dik il-persuna jikkostitwixxix użu tat-trade mark fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 1 jew aġir purament privat? Meta persuna privata tuża t-trade mark, użu fl-eżerċizzju tal-kummerċ jippresupponi li kriterji oħra minbarra dak li jinkiseb vantaġġ ekonomiku mit-tranżazzjoni inkwistjoni li tikkonċerna t-trade mark ġew issodisfatti?

Fil-każ li huwa meħtieġ li l-vantaġġ ekonomiku jkun ta’ xi importanza u persuna, minħabba li l-vantaġġ ekonomiku miksub huwa insinjifikattiv u li kriterji oħra mitluba għal użu fl-eżerċizzju tal-kummerċ ma humiex issodisfatti, ma tistax titqies li hija użat trade mark fl-attività ekonomika tagħha, il-kundizzjoni ta’ użu fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva dwar it-Trade Mark hija ssodisfatta jekk il-persuna privata għamlet użu mit-trade mark f’isem terz fil-kuntest tal-attività ekonomika ta’ dan it-terz, anki fil-każ fejn din il-persuna ma hijiex impjegata minn dan it-terz?

Persuna li żżomm merkanzija tagħmel użu minn trade mark għal prodotti fis-sens tal-Artikolu 5 (1) u (3)(b) tad-Direttiva 2008/95 meta merkanzija, li fuqha hemm trade mark, li ġiet mibgħuta fi Stat Membru u rrilaxxata għal ċirkulazzjoni libera, hija rċevuta u miżmuma minn persuna, li l-merkanzija tkun ġiet fil-pussess tagħha, f’isem kumpannija li tbiegħ mill-ġdid din il-merkanzija, u li din il-persuna ma teżerċitax attività ta’ importazzjoni u ta’ ħażna tal-merkanzija u ma għandhiex awtorizzazzjoni sabiex topera maħżen doganali jew fiskali?

Jista’ jiġi kkunsidrat li persuna timporta merkanzija li fuqha hemm trade mark fis-sens tal-Artikolu 5(3)(c) tad-Direttiva 2008/95 jekk il-merkanzija ma kinitx importata fuq talba ta’ dik il-persuna, imma din tal-aħħar ipprovdiet l-indirizz tagħha lill-bejjiegħ mill-ġdid ta’ dawn il-prodotti, li l-prodotti li ġew irrilaxxati għal ċirkulazzjoni libera fl-Istat Membru ġew irċevuti minnha f’isem il-bejjiegħ mill-ġdid, li żammithom fil-pussess tagħha għal ftit ġimgħat u ttrasferitihom għat-trasport lejn pajjiż terz barra mill-Unjoni sabiex jerġgħu jinbiegħu hemmhekk?

____________

1     Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU 2008, L 299, p. 25).