Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 3. decembra 2018 – Yhtiö A/B

(Zadeva C-772/18)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Yhtiö A

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: B

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je višina koristi, ki jo je pridobila fizična oseba iz naslova zatrjevane kršitve znamke pomembna pri presoji, ali ravnanje te osebe pomeni uporabo znamke v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1) Direktive o znamkah1 ali pa pomeni zgolj ravnanje v zasebni sferi? Ali se, če znamko uporablja fizična oseba, za uporabo v gospodarskem prometu zahteva izpolnitev drugih meril, kot je pridobitev ekonomskih koristi iz spornega posla v zvezi z znamko?

2.    Ali je v primeru, če je ekonomska korist upoštevna, in zaradi tega, ker je ta za osebo neznatna, ter neizpolnjevanja morebitnih drugih meril za uporabo v gospodarskem prometu, ni mogoče izhajati iz tega, da je ta oseba znamko uporabljala v okviru lastne gospodarske dejavnosti, izpolnjen pogoj glede uporabe v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1) Direktive o znamkah, če je fizična oseba znamko uporabljala za drugo osebo v okviru gospodarske dejavnosti te druge osebe, čeprav pri njej ni zaposlena kot delavec?

3.    Ali oseba, ki skladišči blago, uporablja znamko za blago v smislu člena 5(1) in (3)(b) Direktive o znamkah, če je blago, označeno z znamko, odpremljeno v državo članico in tam sproščeno v prosti promet za družbo, ki preprodaja blago, prevzela in uskladiščila oseba, ki ne opravlja dejavnosti uvoza ali izvoza blaga in ki nima dovoljenja za upravljanje carinskega skladišča in trošarinskega skladišča?

4.    Ali je mogoče izhajati iz tega, da oseba blago, označeno z znamko, uvaža v smislu člena 5(3)(c) Direktive o znamkah, če to blago sicer ni bilo uvoženo na zahtevo te osebe, vendar je ta oseba preprodajalcu blaga dala na razpolago svoj naslov in blago, ki je bilo sproščeno v prosti promet, v državi članici, prevzela za preprodajalca, ga nekaj tednov skladiščila in ga predala v prevoz v tretjo državo zunaj Unije, da se tam preproda?

____________

1 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL 2008, L 299, str. 25).