Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Högsta förvaltningsdomstolen (Σουηδία) στις 17 Δεκεμβρίου 2018 – Skatteverket κατά Sögård Fastigheter AB

(Υπόθεση C-787/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Högsta förvaltningsdomstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Skatteverket

Αναιρεσίβλητη: Sögård Fastigheter AB

Προδικαστικά ερωτήματα

Σε περίπτωση που ο πωλητής ακινήτου, βάσει των κανόνων που θεσπίσθηκαν από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 188, παράγραφος 2, της οδηγίας ΦΠΑ1 , δεν έχει διακανονίσει έκπτωση του φόρου εισροών, επειδή ο αγοραστής προτίθεται να χρησιμοποιήσει το ακίνητο αποκλειστικά για τις ανάγκες πράξεων που συνεπάγονται δικαίωμα εκπτώσεως, και εφόσον η περίοδος διακανονισμού δεν έχει ακόμα λήξει, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον αγοραστή να διακανονίσει την έκπτωση σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο αγοραστής μεταβιβάζει το ακίνητο περαιτέρω σε άτομο που δεν προτίθεται να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες τέτοιων πράξεων;

Ασκεί επιρροή όσον αφορά την απάντηση του πρώτου ερωτήματος το αν η εκεί μνημονευόμενη πρώτη μεταβίβαση συνιστά μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της οδηγίας ΦΠΑ;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).