Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 17. detsembril 2018 – Skatteverket versus Sögård Fastigheter AB

(kohtuasi C-787/18)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Skatteverket

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Sögård Fastigheter AB

Eelotsuse küsimused

Kas juhul, kui kinnisasja müüja ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamist käibemaksudirektiivi1 artikli 188 lõike 2 kohaselt liikmesriigi kehtestatud eeskirjade alusel korrigeerinud, kuna soetaja kavatseb seda kinnisasja kasutada üksnes mahaarvamisõigust tekitavate tehingute tarbeks, on korrigeerimisperioodi jätkumisel välistatud, et soetaja on kohustatud mahaarvamist hiljem korrigeerima, kui ta annab kinnisasja üle isikule, kes ei kavatse seda sellisteks tehinguteks kasutada?

Kas esimesele küsimusele antavat vastust mõjutab see, kui selles küsimuses nimetatud esimene üleandmine kujutab endast käibemaksudirektiivi artiklis 19 osutatud vara üleandmist?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).